Ulusal ve Uluslararası Katılımlı KBB BBC Toplantı Düzenlenmesi ve Toplantı Takvimi Oluşturulması

Değerli Meslektaşlarımız

Ülke genelinde yapılacak eğitim toplantılarının standardına katkıda bulunmak, bu amaçla konusunda uzman uluslararası ve ulusal kişilerin toplantılara katılımına destek olmak, alanı ile ilgili konularda diğer derneklerin yaptıkları bilimsel faaliyetlere belirlenen oranlarda üyelerinin katılımını sağlamak vb. amaçları olan “Ulusal ve Uluslararası Katılımlı KBB BBC Toplantılar (Kongreler) Yönergesi” oluşturulmuştur. Buna göre Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında düzenlemek istediğiniz toplantıların başvuru şekli ilgili yönergenin 5. Maddesine göre yapılacaktır. Bu konuda hazırlanan “Başvuru Dilekçesi” ve “Kongre Düzenleme Başvuru Formu”nun doldurularak derneğe müracaat edilmesi gerekmektedir.

Saygılarımla

Ek: Başvuru Dilekçesi ve Kongre Düzenleme Başvuru Formu

YNG-KBB BBC-GNL 25 Ulusal ve Uluslararası Katılımlı KBB BBC Toplantı (Kongre) Yönergesi