17.Türk Rinoloji Kongresi Bildiri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Rinoloji Dernek Ödülleri 

3- Nazofarengeal Karsinomlu Hastalarda İnterlökin-33 Ekspresiyonunun Prognoz Üzerindeki Etkisi - Hatice Yılmazçoban - Antalya eğitim araştırma hastanesi 

2-Necrostatin -1 ve Enoksaparin Moleküllerinin RandomPaternli Flep Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi - Nagihan Bilal - Kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi 

1-PRP COVID-19’a bağlı Kronik Olfaktör Disfonksiyonda ne kadar etkili? - Melis Demirağ Evman - Kartal eğitim araştırma hastanesi 

 

Abdiibrahim Bilim Ödülleri 

3- Çeşitli Dil Kökü Redüksiyon İşlemlerinin HistopatolojikKarşılaştırılması - Aykut Kuru - kayseri şehir hastanesi 

2- Koku Ayırt Etme Becerisi: Farklı Bir Bakış - Özge Akgül - İzmir demokrasi üniversitesi 

1 - Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Güncel Hastalık Kontrolünün ve Prognostik Faktörlerin Değerlendirilmesi - Yaşar Can Akar - Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi 

 

Rinofilm

3- Sfenoid sinüs lateral duvarında kafa tabanı defekti ve frontotemporal pnömosefali gelişmesine neden olan bir fibrözdisplazi olgusu - Serdar Mete - 9 eylül üniversitesi 

2- Depremzede Hastalarda BOS Fistülü Tecrübemiz - Çağrı Külekçi - Hacettepe tıp fakültesi

1- Temporal Fossadan Mastikatör Boşluğa Uzanan Gastrointestinal Stromal Tümör Metastazının Tamamen Transorbital Endoskopik Yöntemle Rezeksiyonu - Ahmet Furkan Kürüm