Türk Otorinolarengoloji Arşivin'den Teşekkür

5. CEORLS-HNS 2019 kongresinde dergimiz TOA'nın uluslararası tanıtımı amaçlı stand aktivitesini sağlayan Türk KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu'na ve kongre boyunca yabancı katılımcıları dergi standımızda davet ederek ya da bizzat kollarına girip getirerek dergimizin tanıtımına çok değerli destek sağlayan  meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

TOA Yayın Kurulu adına
Taner Kemal Erdağ