Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği KBB Okulları 2022-2023 Eğitim Dönemi Öğrenci İlanı

KBB Okulları  2022-2023  Eğitim Dönemi Öğrenci İlanı

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (TKBBBBCD) bünyesinde yer alan Kulak Burun Boğaz Okulları 2022-2023 eğitim dönemi için öğrencilerini kabul etmeye hazırdır. Bu çerçevede,

  • Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu’na 15 öğrenci
  • Laringoloji ve Foniatri Okulu’na 15 öğrenci
  • Otoloji ve Nörotoloji Okulu’na 15 öğrenci
  • Rinoloji-Rinoplasti-Alerji ve Uyku Okulu’na 15 öğrenci
  • Yüz Plastik Cerrahisi Okulu’na 15 öğrenci kabul edilecektir.

Okullara başvuruda bulunacak adayların okullardan sadece birine öğrenci olarak kabul edilmeleri söz konusu olacaktır.

Okulların eğitim programının ayrıntıları, okul yöneticileri tarafından öğrenci kabul edilme süreci tamamlandıktan sonra sizlerle paylaşılacaktır. Okulların eğitim programı online [e-okul üzerinden teorik eğitim, olguya dayalı öğrenme (konsey, pratiğe yönelik olgu ve problem tartışmaları, vb.)] ve yüzyüze eğitim (teorik toplantı, klinik ziyaretler ve kadavra diseksiyonu) olarak gerçekleşmesi planlanmıştır.

Okullara kabul edilen öğrencilerin teorik eğitimlerine yönelik toplantının konaklama giderleri TKBBBBC Derneği tarafından karşılanacaktır. İlgili aktivitelere yönelik şehir içi transfer ve özel harcamaların yanısıra klinik ziyaretlerinde yapılacak tüm harcamalar (ulaşım, transfer, konaklama, yiyecek giderleri, vb.) ise okul öğrencilerinin şahsına ait olacaktır. Bunun yanısıra, 16-20 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan 43. Türk Ulusal KBB-BBC kongresine kayıt yaptırarak ilk gününde yer alan okullar bünyesindeki eğitimlere katılmaları da zorunludur.

Okullara başvuru öncesi dikkat edilmesi gerekenler:

  • Yeterlik Belgesi sahibi olmak veya 2022 yılında yapılan son Yeterlik Uygulama Sınavında başarılı olunduğuna yönelik belgeye sahip olmak ön koşuldur. Yeterlik Belgesi sahiplerinin başvuruları ile kontenjanların dolmaması durumunda yeterlik yazılı sınavında başarılı olmuş adayların başvuruları da değerlendirmeye alınabileceğinden yeterlik yazılı sınavında başarılı olmuş adaylar da başvuruda bulunabilir.  Bu durumdaki adayların okullara kabulü sadece kontenjanların dolmaması halinde ilgili okul yönetiminin önerisi ve TKBBBBCD Yönetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleşebilecektir.
  • Geçtiğimiz yıllarda bir KBB Okulu’na kabul edilmiş olmasına rağmen “mazeretsiz” olarak eğitime devam etmeyen ve çalıştıkları kurum amirlerinden KBB Okullarına katılmak için onay almamış veya bunu belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • Okullara öğrenci seçimiyle ilgili kriterler başvuru yapılacak okulun web sayfasında yayınlanan okul yönergelerine göre yapılacaktır. Adayların başvuru yapmadan başvuracakları okulun yönergesinde yer alan başvuru kriterlerini gözden geçirmeleri önemle rica olunur.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur:

1. Ad-soyad, unvan, çalışılan kuruma ait bilgiler, güncel iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta) yer aldığı kişisel tanıtım bölümü

2. Birinci ve ikinci tercih olarak başvuruda bulunulan okulların isimleri (1. tercih ve 2. tercih olarak iki farklı okula başvuru yapılabilecektir. İlk tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar ikinci tercihlerine yerleştirilmeleri açısından değerlendirileceklerdir. Bir aday aynı eğitim dönemi için en fazla bir okula öğrenci olarak kabul edilecektir.)

3. Özgeçmiş: Başvurulacak okullar ile ilgili çalışmaları içerecek şekilde tüm yayınların, bildirilerin ve katıldığı toplantıların listesini içeren özgeçmiş dosyası

4. KBB Uzmanlık Belgesi

5. KBB Yeterlik Belgesi, Avrupa Board Belgesi veya Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları

6. Daha önce herhangi bir KBB Okulundan mezun olunup olunmadığı, mezun olundu ise hangi okul/okullardan hangi yıl/yıllarda mezun olunduğu,

7. Daha önce herhangi bir KBB Okuluna yapılmış ve kabul edilmemiş bir başvurunun olup olmadığı, varsa hangi yıl/yıllarda hangi okul/okullara başvuruda bulunulduğu

8. Çalıştığı kurum amirinden (Dekan, Bölüm Başkanı, Eğitim Sorumlusu, Başhekim veya Mesul Müdür) KBB Okulları eğitim programına katılabileceğine dair izin yazısı

9. Yabancı dil bilgisi durumunu belgeleyen sınav sonuç belgesi

KBB Okullarına başvuruda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın ilgili belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak, başvurularını e-posta ile [email protected] adresine 30 Eylül 2022(Cuma) günü saat 24:00’a kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular ilgili KBB Okul yönetimleri tarafından titizlikle incelenerek 2022-2023 eğitim dönemi için KBB Okulları’na kabul edilecek öğrenciler duyurulacaktır.

Bilgilerinize ve gereğini arz olunur.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Nesil Keleş Türel (KBB Okulları Başkanı)

Prof. Dr. Erol Keleş (KBB Okulları Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Güleser Saylam  (KBB Okulları Başkan Yardımcısı)