Türk KBB BBC Derneği Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi  Okulu Öğrencileri Klinik Ziyaretlerini Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve  Hacettepe Üniversitesinde Gerçekleştirdiler

Türk KBB BBC Derneği Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi  Okulu öğrencileri klinik ziyaretlerini Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve  Hacettepe Üniversitesinde gerçekleştirdiler.


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim dalına klinik ziyaretlerini gerçekleştiren baş boyun okulu öğrencileri; Prof. Dr. Utku Aydil ve Prof. Dr. Mehmet Düzlü tarafından gerçekleştirilen tiroidektomi, parotidektomi, boyun diseksiyonu, transoral larenks cerrahisi, karotis paraganglioma cerrahisi, cilt tümörlerinin çıkarılması ve lokal flepler onarım gibi uygulamaları gözlemlediler.


İkinci gün Ankara Etlik Şehir Hastanesi; Prof. Dr. Samet Özlügedik ve ekibi tarafından total larenjektomi, boyun diskesiyonu, tiroidektomi ve paratiroidektomi ameliyatları gerçekleştirildi.


Üçüncü gün Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde Prof. Dr. Babür Küçük ve Prof. Dr. Kürşat Gökcan tarafından endolaringeal lazer cerrahisi, tiroidektomi ve paratiroidektomi ameliyatları gerçekleştirildi.

Son gün ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde  Doç. Dr. Oğuz Kuşcu ekibi tarafından Parsiyel parotidektomi, Alt dudak rezeksiyonu+sentinel lenf nodu eksizyonu, Total maksillektomi, boyun diseksiyonu ve NBI eşliğinde direk laringoskoskopi ameliyatları gerçekleştirildi.