İstanbul KBB- BBC Uzmanları Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul KBB-BBC Uzmanları  Derneği aylık bilimsel toplantıları kapsamında ocak ayı toplantısı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi binası konferans salonunda gerçekleştirildi. İyi diferansiye tiroid kanserleri konulu toplntıda tiroid kanserleri tanı, tedavi, postoperativ takip ve komplikayon yönetimi başlıklarında alanında deneyimi uzmanlar tarafından ele alındı. Yoğun katılımla, Prof. Dr. Çağatay Oysu moderatörlüğünde gerçekleştirililen toplantıda 4 panelist yer aldı. 

Tiroid nodülü ve diferansiye kanserinde yaklaşım (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Dr. Orhan Asya)

Tiroid cerrahisi sonrasında ses ( Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Dr. Necati Enver)

150 kişiyi aşkın yoğun katılımla gerçekleşen toplantı akşam yemeği ile sona erdi.