SKYBD Nisan Toplantısı: Yutma Bozukluklarına Multidisipliner Yaklaşım

Toplantı Programı:

Moderatör Prof. Dr. Kürşat Yelken

Üst özefageal sfinkter ve yutmada cerrahi girişimler, Prof. Dr. Kayhan Öztürk

Yutmanın kortikal organizasyonu ve solunum yutma ilişkisi, Uzm. DKT Eyüp Sezer

Pediatrik yutma, Uzm. DKT Gayem Köprücü Süzer, CCC

Prof. Dr. Deniz Ertem' in katkıları ile...

Vaka tartışmaları

Konuşmalar 25-30 dk şeklinde planlanmış olmakla beraber vaka tartışmaları çerçevesinde esneklik olacaktır.