İşitme Sağlığında Tanı, Tedavi ve Teknolojik Yaklaşımlar Otoloji & Odyoloji Kongresi -1

26-27 Nisan 2019 tarihlerinde Doğuş Üniversitesi ev sahipliğinde " İŞİTME SAĞLIĞINDA TANI, TEDAVİ VE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR. OTOLOJİ & ODYOLOJİ KONGRESİ -1 " bilimsel etkinliği düzenlenecektir. 

Doğuş Üniversitesininin yanısıra ;  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Odyometri programı bölümlerinin katılımları ile bu kongre organizasyonuna destek vereceklerdir. . Bu buluşmada işitme sağlığında tanı ve tedavileri, otoloji ile ilgili konuları konuşacağız. Bunun yanında güncel teknolojik yaklaşımlar konusunda uzmanlar sunum yapacaklardır.

Kongremiz odyometri programı olarak sahasında yapılan ilk kongre özelliğini taşıyor. Sahasında uzman meslektaşlarımızın kongremize katkı sağlayacaklar. Hedefimiz odyometri öğrencilerini de akademik etkinliklerin içinde görmek. Kongremizde genç odyometrisler de konuşacaklar.

Kongre ücretsiz olup, katılım 250 kişi ile sınırlı olduğu için kayıt işlemlerinizi web sitemiz üzerinden erken yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Katılımcı akademisyenler, sözlü ve/veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır. Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri, yazarın isteğine bağlı olarak bildiri tam metin kitabında yayınlanacaktır. Kongre katılımcılarına da ayrıca kongre katılım belgesi, kursiyerlere de eğitime katıldıklarına dair belge verilecektir.  

Şimdiden tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize akademik çalışmalarla zenginleşmiş güzel günler diliyoruz, kongrede buluşalım.
Saygı ve Sevgilerimizle 

 

Düzenleme Komitesi:

Öğr.Gör. Dr. A.Ahmet Şirin - KONGRE Başkanı / Düzenleme komitesi/ Doğuş Üniversitesi SHMYO Odyometri Bölüm başkanı 
Öğr.Gör. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi - Düzenleme komitesi / Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO Odyometri Bölüm 
Öğr.Gör. Dr. Aycan BAŞ - Düzenleme komitesi / Altınbaş Üniversitesi SHMYO Odyometri Program Başkanı

 

http://www.odyolojikongresi.com/342-davet&lang=1