SES KONUŞMA YUTMA BOZUKLUKLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz, 
 
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 17.00'de, Çobançeşme Sanayi Cad. No:11 Nish İstanbul A Blok Daire: 8 Yenibosna-İstanbul adresinde Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneğimizin aşağıda bulunan gündemle Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 17.00'de, Çobançeşme Sanayi Cad. No:11 Nish İstanbul A Blok Daire: 8 Yenibosna-İstanbul adresinde yapılacaktır. 
 
Tüm üyelerimizin katılımını rica ederiz. 
  
Saygılarımızla, 
 
 
Ses Konuşma Yutma Bozuklukları Derneği  
Yönetim Kurulu

 
 
Gündem: 
1-Açılış ve yoklama 
2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
3-Divan heyeti seçimi 
4-Gündemin okunması 
5-Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması 
6-Mali Raporun okunması  
7-Denetleme Kurulu raporunun okunması 
8-Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi 
9-Dilek ve Temenniler