24.Rhinocamp 3. Gün

Sabah 09.00 da Serbest bildiri sunumları ile başladı Prof Dr Cemal CİNGİ, Prof. Dr. Aslı Şahin Yılmaz ve Doç. Dr Baki YILMAZ Moderatörlüğün de  Lordanis Konstantinidis MD, Suela Sallavaci MD, Andrew Winkler MD, Sapne Parab MD, Mario Milkov MD, Mubarak M. Khan MD, Ibrahim Baweab MD
sunumu ve Serbest bildiri sunumları ile 3. gün tamamlandı.