Otoloji ve Nörootoloji Okulu Eğitim Programı

 

OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ OKULU EĞİTİM PROGRAMI, 2019-2020

I. EĞİTİM ETKİNLİĞİ (25-27 Ekim 2019)

 

1. GÜN (25 Ekim 2019, Cuma)

08.00 - 09.00 ÖN-TEST

09.00 - 09.30 AÇILIŞ

Dersler

1. Oturum- (09.30-10.30) (Oturum Başkanı: Onur Çelik)

09.30 - 10.00 Eksternal Otit Tedavisi (Olgu Örnekli) - Yavuz Uyar

10.00 - 10.30 Efüzyonlu Otitis Media Tedavisi. Güncel (Olgu Örnekli) - Tayyar Kalcıoğlu

 

10.30 -11.00 KAHVE ARASI

2. Oturum- (11.00-13.00) (Oturum Başkanı: Enis Alpin Güneri)

11.00 - 11.30 Kronik Otitis Media Olgularına Güncel Yaklaşım (Olgu Örnekli) - Şinasi Yalçın

11.30 - 12.00 Otolojik ve Nörootolojik Cerrahide Obliterasyon Teknikleri (Video Demonstrasyonlu) - Tayfun Kirazlı

12.00 - 12.30 Farklı Timpanik Membran Rekonstrüksiyon Uygulamaları (Video Demonstrasyonlu) - Turgut Karlıdağ

12.30 - 13.00 Farklı Ossiküloplasti Uygulamaları (Video Demonstrasyonlu) - Onur Çelik

 

ÖĞLE YEMEĞİ (13.00-14.00)

 

3. Oturum- (14.00-15.30) (Oturum Başkanı: Özgür Yiğit)

14.00 - 14.30 Vestibüler Patolojilerde Klinik Değerlendirme (Video Demonstrasyonlu) - Fazıl Necdet Ardıç

14.30 - 15.00 vHIT VE VEMP Kayıtlaması ve Yorumlaması (Video Demonstrasyonlu) - Osman Nuri Özgirgin

15.00- 15.30 Teknoloji Destekli Vestibüler Rehabilitasyon (Video Demonstrasyonlu) - Enis Alpin Güneri

 

15.30 -16.00 KAHVE ARASI

 

4. Oturum- (16.00-18.00) (Oturum Başkanı: Osman Nuri Özgirgin)

16.00 - 16.30 Otoplasti (Video Demonstrasyonlu) - Tamer Erdem

16.30 - 17.00 İntratimpanik Tedaviler (Olgu Örnekli) - Nazım Korkut

17.00 - 17.30 Ani Sensorinöral İşitme Kayıplı Olgulara Yaklaşım (Güncel Etyoloji Araştırması ve Tedavi Yaklaşımına Odaklı ve Olgu Örnekli) - Özgür Yiğit

17.30- 18.00 BOS Otoreye Yaklaşım (Video Demonstrasyonlu) - Serkan Orhan 

 

 

2.GÜN (26 Ekim 2019, Cumartesi)

08.30 - 17.00 -Master Temporal Kemik Diseksiyonu (Moderatör: Nazım Korkut)

 1. Orta Kulak Ekplorasyonu - Fazıl Necdet Ardıç
 2. Stapes Cerrahisi - Özgür Yiğit
 3. Mastoidektomi ve Epitimpanotomi - Şinasi Yalçın
 4. Posterior Timpanotomi ve Koklear İmplantasyon - Mete Kıroğlu
 5. Endolenfatik Kese Eksplorasyonu ve Labirentektomi - Onur Çelik
 6. Fasiyal Sinir Eksplorasyonu (Timpanik ve Mastoid Segment) - Tayfun Kirazlı
 7. İç Kulak Kanalı Diseksiyonu (Orta Fossa Yaklaşımı) - Nazım Korkut
 8. İç Kulak Kanalı Diseksiyonu (Translabirenter Yaklaşım) - Osman Nuri Özgirgin
 9. Transotik ve Transkoklear Petröz Kemik Diseksiyonu - Nazım Korkut

 

 

3. GÜN (27 Ekim 2019, Pazar)

08.30 - 17.00  Öğrenci Temporal Kemik Diseksiyonu. Temel Düzey (Koordinatör: Osman Nuri Özgirgin)

Diseksiyon Planı

 1. Orta Kulak Eksplorasyonu
 2. Stapedotomi
 3. Mastoidektomi
 4. Epitimpanotomi
 5. Posterior Timpanotomi
 6. Koklear İmplantasyon

 

DİSEKSİYON MENTORLARI

Onur Çelik
Tayfun Kirazlı
Nazım Korkut
Osman Nuri Özgirgin
Şinasi Yalçın
Özgür Yiğit
Fazıl Necdet Ardıç
Mete Kıroğlu

DİSEKSİYON MENTOR ASİSTANLARI

Uzdan Uz
Emine Demir
Yüksel Olgun
Ela Cömert
Ömer Tarık Selçuk
Funda Tümkaya