Klinikler arası Asistan ve Uzman Değişimi Destek Programı

Son Başvuru Tarihi 20 Nisan 2019

"Klinikler arası Asistan ve Uzman Değişimi Destek Programı" Hakkında Anabilim Dalı Başkanları ve Klinik Eğitim Sorumlularına Bilgilendirme.  

Türk KBB ve BBC Derneği olarak Türkiye’deki KBB eğitimine olan değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

Derneğimiz KBB eğitimine çeşitli alanlarda destek vermektedir, bunlardan birisi olan yurt dışı burslar çok yararlı olsa da ülkemiz içinde de sizler gibi değerli eğitim kuruluşlarının Türkiye’nin uzman ve yardımcı doçent aşamasındaki elemanlarını kabul etmesi ve dilerse sizlerin aynı durumdaki elemanlarının ülkemizin diğer kliniklerine gözlemci olarak gitmesinin yararlı olabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizde de en az yurt dışındaki kadar değerli çalışmaları olan kliniklere yapılacak ziyaretler hem daha ucuz olacak hem de KBB camiasının kaynaşmasına yararlı olacaktır kanısındayız.Türkiye’nin dört bir köşesinde sizin gibi değerli çalışmalar yürütmekte olan klinikler arasındaki değişim programının 1 veya 2 haftalık periyotlar halinde olmasını planlamaktayız. 

  Hem asistan hem de uzmanları ilgilendiren ”Klinikler arası Asistan ve Uzman Değişimi Destek Programı” şeklinde oluşturulan eğitim etkinliği sizin desteğinizle faaliyete geçecektir. Klinikler arası Asistan ve Uzman Değişimi Destek Programı (KDP),  asistan ve uzmanların, bilgi ve deneyimlerini arttırmak için yurt içinde istedikleri bir Üniversite veya Eğitim Hastanesi’ne yapacağı, 1 - 2 hafta  süre ile sınırlı,  masrafları Derneğimiz bütçesinden karşılanan bir rotasyon programıdır.  Bu programı yürütmek için yönetim kurulu üyemiz Dr. Erdoğan Gültekin görevlendirilmişlerdir.  Programa katılacak kişileri belirlemek, ziyaret edilecek kurumları saptamak ve bu ziyaretleri planlamak için aşağıda konularda yazılı desteğinize ihtiyaç vardır:

1.       Bu programa hangi zaman dilimi içerisinde, ne süre ile, kaç asistan (tercihen 3. yıl ve üstü) göndermek istersiniz?

2.       Bu programa hangi zaman dilimi içerisinde, ne süre ile, kaç uzman göndermek istersiniz?

3.       Değişim destek programı kapsamında Asistanlarınızı hangi kurumlara göndermek istersiniz?

4.       Değişim destek programı kapsamında Uzmanlarınızı hangi kurumlara (kurum ile birlikte olmak koşulu ile alt dal da bildirilebilir) göndermek istersiniz?

5.       Değişim destek programı kapsamında kendi kurumunuza asistan ya da uzman ziyareti yapılmasını (uzmanlar için alt dal da bildirilebilir) kabul eder misiniz?

Sizlerle yapılan yazışmalar doğrultusunda amaçlar ve destek miktarı belirleneceğinden, bu soruların cevaplarının açıklığa kavuşturulması büyük önem arz etmektedir. Konu ile ilgili geri dönüşlerinizi kbb@kbb.org.tr adresine yapabilirsiniz.

Konu ile ilgili yapıcı desteklerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

 

Prof.Dr. Özgür Yiğit
Türk KBB ve BBC Derneği Başkanı