KBB TUKMOS Katkı ve İtiraz Bildirgesi

Saygıdeğer Meslektaşlarımız ve Eğitim Sorumlusu Hocalarımız;


Tıpta Uzmanlık alanlarının yeterlik ve yetkinliklerini belirleyen KBB TUKMOS listesi, Sağlık Bakanlığı tarafından revize edilerek bir taslak halinde askıya çıkmıştır.
Konu Dernek Yönetim Kurulunun görevlendirmesi ile Dernek Başkanı Bülent Topuz ve Dernek Yönetim kurulu üyesi Murat Öztürk tarafından Alt Branşların, Yeterlik Kurulu  bünyesindeki Eğitim ve Akreditasyon komisyonlarının ve meslektaşlarımızın görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve Türk Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Yönetim Kurulu tarafından bir rapor haline getirilmiştir. Söz konusu raporu aşağıdan görüntüleyebilirsiniz
.


Eğitim sorumluları, bu raporu kısmen veya tamamen kullanarak kendi görüşleri eşliğinde TUKMOS değerlendirme sürecine TUK web sayfası üzerinden online olarak itiraz ve katkıda bulunabilirler. 
Diğer branşların TUKMOS'larında alanımızla ilgili uygun görülmeyen yetkinliklerde detaylı olarak değerlendirilmiş, itirazda bulunabilecek Ana bilim dalı Başkanları ve Eğitim sorumluları ile ayrıca paylaşılmıştır.
Saygılarımzla arz ederiz.

 

TUKMOS DEĞERLENİRME RAPORUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


Prof.  Dr.  Bülent Topuz
Türk KBB& BBC Derneği Yönetim Kurulu Başkanı