Fırat Dicle Havzası KBB-BBC Derneği Aylık Bilimsel Toplantısı: 2 Aralık 2022