Dernek Başkanımızdan 44. Ulusal Türk KBB ve BBC Kongresi Açılış Konuşması

                                                   

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen meslektaşlarımıza kongrenize hoş geldiniz diyorum. Dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize kongremize hoş geldiniz diyorum. Yönetim kurulumuz adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

2026 yılı dünya KBB kongresini İstanbul-Türkiye’de yapılmasını dünya milletlerinin oyları ile, İFOS’un tarihinde bir ilk olarak ilk tur oylamada elde etmiş bir camiayız. Bu büyük bir başarıdır ve bu başarının kongrenin gerçekleşme sürecinde de aynen devam edeceğine inanıyorum. Bu başarının Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılına denk gelmesi, Büyük Atatürk’ün “vatanını en çok seven işini en iyi yapandır” veciz sözüne karşılık gelmesi bakımından anlamlı olmuştur. Türk KBB BBC hekimlik camiası olarak, üzerimize düşeni layıkıyla yapıyor olmanın haklı gururuyla 100. Yılı anlamlı bir coşkuyla kutluyoruz. Kongrenin Türkiye’de yapılması konusunda lobicilik faaliyetleri bakımından emeği geçenlere tekrar tekrar teşekkür ederim.

Hemen buradan hızla 30 yıl öncesine, İstanbul’da yapılan 1993 Dünya KBB kongresine gidiyorum ve Rahmetli Prof Orhan Sunar hocamıza teşekkür ediyor, rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun, bir ilk olması bakımından çok büyük bir iş başardığını tekrarlayarak bir hakkı teslim edelim. 1993 dünya kongresine giden sürece bir Cerrahpaşa mezunu ve Çapa’da ihtisas yapan bir hekim olarak yakından şahit oldum. İstanbul il içinde yapılan bilimsel toplantılar öncesi Orhan hocama söz verildi, O da ülkesi adına heyecanlı ve kaygılı ama oldukça sakin bir tavırla süreci anlatırdı.

Nihayet kongre günü geldi çattı. 5500 KBB hekimi Türkiye’de ağırlandı ve çok başarılı bir kongre yapıldı. Bu kongre hem KBB camiasının, hem de Türklerin organizasyon kabiliyetini göstermiş oldu ki, bu kongrenin ardından Türkiye’de pek çok kongre peşi sıra yapıldı.

Şimdi biraz daha gerilere giderek 100 yıllık cumhuriyetimizde KBB hekimliğinin yürüyüşüne bakalım;

1930 yılında kurulan Derneğimiz, Ziya Nuri Paşa, Sami Yaver ve Safa Karatay hocaların başkanlığında 1986 yılına kadar ilk buluşmalar, ilk kongreler ve ilk yurt dışı temsiller ile kimlik ve varlık oluşturdu. Her birini rahmetle yad ederiz. 1986 dan sonra görev alan Orhan Sunar, Tahir Altuğ, İrfan Devranoğlu ve Asım Kaytaz’dan oluşan, Cerrahpaşa’dan hocalarımız bu bayrağı başarı ile taşıdılar. Bu hocalarım derneğimizi uluslararası iletişime açık hale getirdiler. Türk KBB BBC camiasını uluslararası toplantılarda başarı ile temsil ettiler. Nitekim bu temsiliyet bize bir dünya kongresi getirdi.

Zamanla Anadolu’da açılan pek çok üniversitenin ortaya çıkardığı bir dönüşüm ve gelişim neticesinde, Derneğimizin yönetim bakımından tabana yayılması gerekliliği ortaya çıktı. Asım Kaytaz, İbrahim Hızalan, Şinasi Yalçın, Bülent Topuz ve Cem Uzun’dan oluşan bir komite vasıtası ile derneğin yönetim şeklinin geniş bir tabana oturtulacağı ve başkanlığın da tüm Türkiye’yi temsilen rotasyon usulü belirleneceği bir yönetmelik hazırlandı. Bu sürecin içinde biri olarak, bu yönetmeliğin hayata geçirilmesinde en büyük payın Asım Kaytaz’ın olduğunu düşünüyorum ve kendisine teşekkür ediyorum.

2026 dünya kongresine, Kongre Başkanı Özgür Yiğit, Kongre sekreteri Metin Önerci, Dernek Başkanı Bülent Topuz, Balkan Derneği Başkanı Cem Uzun, üyeler Tayyar Kalcıoğlu, Mustafa Kıvrak ve Suat Turgut’tan oluşan bir ekip ile hazırlanıyoruz. Dünya Kongresi başkanı Özgür Yiğit’e ve Kongre koordinatörü Metin Önerci’ye başarılar diler, camianın arkalarında olduğunu belirtmek isterim. 

 

 

Derneğimiz Bakanlık, Adliye gibi kurumların muhatabı olması bakımından camianın hem temsilcisi hem de görevlisidir. Derneğin maddi kaynak gerektiren sorumlulukları aşağıda görüleceği üzere oldukça fazladır;

Yeterlik sınav ve serftikasyon sorumluluğu.

Alt branş ve yöresel derneklerin eğitim çalışmalarının maddi olarak desteklenmesi.

Camianın uluslararası düzeyde temsili.

Camianın mesleki ve hukuki sorunlarının sahiplenilmesi.

TORLAK’ın aktif olarak kullanılması ve işler vaziyette tutulması.

Yurt dışı burs desteği verilmesi.

Kongrelere uzman ve asistan katılım desteği verilmesi.

Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uygun kitapların hazırlanması ve basılması.

Derneğimiz, TORLAK yapılanması ile Eğitim konusunda level atlamıştır. TORLAK’dan maksimum faydalanmak ve verimli olarak kullanmak KBB camiasının, çeşitli yöresel dernekleri ve alt branş dernekleri ile topyekün bir sorumluluğudur.

Dijital ortamı çağın gereklerine uygun olarak etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Dernek yönetimimiz, her konuda iletişime ve önerilere hep açık olacaktır.

UKOK başkanım Adil Eryılmaz’ın şahsında kongre ekibine, Yeterlik Kurulu Başkanı Cenk Ecevit’in şahsında tüm çalışma arkadaşlarına, Derneğimizin dergisinin Editörü Taner Erdağ’a, TORLAK’ı hizmet eder durumda tutan Babür Küçük’e, Uzmanlık Eğitimi Kaynak Kitapların editörü Cüneyt Orhan Kara’ya teşekkür ederim. KBB okullarını yürüten geçmiş dönem Başkanımız Nesil Keleş’e teşekkür eder, yeni Başkanımız Sema Başak’a başarılar dilerim.

Tüm bu faaliyetler için en büyük destekçimiz olan ilaç ve medikal sektörüne ve kongre organizasyonunu yürüten Serenas şirketine teşekkür eder, başarılı bir kongre dilerim.

44. kongremiz Cumhuriyetimizin 100. Yılında denk geldi. Kongremizde bir 100. Yıl kutlaması yapacağız. KBB camiasının, Cumhuriyetimizin nice yüzyıllarını birlik ve beraberlik içinde ve Cumhuriyet ideallerine sahip çıkarak kutlamasını dilerim…

                                

Prof Dr Bülent Topuz

15 Kasım 2023