Dergimiz Turkish Archives of Otorhinolaryngology’den Bilgilendirme

Sayın meslektaşlarımız,

Geçtiğimiz günlerde Clarivate tarafından hazırlanan “Journal Citation Reports 2023” Science Citation Index Expanded (SCIE) ve Emerging Sources Citation Index (ESCI) dergileri için resmi olarak açıklandı.

Buna göre dergimiz Turkish Archives of Otorhinolaryngology’nin, geçen yıl 0.6 olan etki faktörü 0.7’ye yükselmiştir. Etki faktörü açısından toplam 65 SCIE ve ESCI KBB dergileri arasında 51. sırada olduğumuz görülmüştür. 2022’de 321 olan dergi yazılarına yapılan atıf sayısı, 2023’de 371’e yükselmiştir.

Ülkemiz açısından da bakıldığında, geçen yıl tüm bilim dallarında yer alan Türkiye kaynaklı SCIE ve ESCI dergilerinde 126. sıradan 108. sıraya yükseldiğimiz saptanmıştır.

Geçen yıl ile karşılaştırıldığında farklı parametrelerde dergimizde olumlu gelişmeler olduysa da, Dergi Yayın Kurulu olarak bunları yeterli görmüyoruz. Bu yılın ikinci yarısı ile birlikte dergimize gelen yayınların daha hızlı değerlendirilmesine, ulusal ve uluslararası düzeyde dergi tanıtım aktivitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalarımız olacak. Siz değerli meslektaşlarımıza, bugüne kadar yazar, okuyucu, hakem (danışman) olarak dergimize gösterdiğiniz ilgi ve verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyor, özellikle dergimize yazı gönderilmesi, etik çerçevede dergide yayımlanmış yazılara atıf yapılması ve dergiye gelen yazıların değerlendirilmesinde daha fazla hakemlik (danışmanlık) sorumluluğu almanız konusunda sizlerden daha destek ve yardım bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Turkish Archives of Otorhinolaryngology

Yayın Kurulu