44. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Sonuçları Açıklanmıştır

44. Ulusal Kongremizde,  dergimiz Turkish Archives of Otorhinolaryngology  “Örnek Hakem” ödülü alan meslektaşlarımız:

Nadir Yıldırım
Serpil Mungan Durankaya
Mazhar Çelikoyar

44. Ulusal Kongremizde, dergimiz Turkish Archives of Otorhinolaryngology  “Özgün Araştırma” ödülü alan makaleler ve yazarları: 

 • Üçüncülük Ödülü /Efficacy of the DoctorVox Voice Therapy Technique for the Management of Vocal Fold Nodules       

İlter Denizoğlu, Mustafa Şahin, Elif Şahin 

 • İkincilik Ödülü / Total Transcanal Endoscopic Ear Surgery for Cholesteatoma 

           Abdullah Dalğıç, Gökçe Aksoy Yıldırım, Mehmet Ekrem Zorlu, Orçun Delice, Abdulhalim Aysel

Birincilik Ödülü / Evaluation of the Effect of Musical Perception Activities on Speech Perception in Adult Cochlear Implant Users                                                                                                                                                                                               ​​​​             

 Başak Mutlu, Merve Torun Topçu, Mustafa Yüksel, Mahmut Tayyar Kalcıoğlu 

GENEL KBB Konulu Bildiri Ödülleri

Genel KBB Üçüncü

SS-031 Konsantre Büyüme Faktörü Uygulamasının Fasial Sinir Hasarına Etkisinin Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi              

 • İsmail Çelik, Ahmet Onur Sütcü, Mehmet Şerif Aydın, Orhan Özturan, Remzi Doğan         

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tip Fak KBB AD 

 

Genel KBB İkinci

SS-091 Uyku Endoskopisinde Uygun Uyku Derinliğinin Bispektrometri Ve Eş Zamanlı Polisomnografi İle Belirlenmesi                        

 • Öznur Gündüz, Kursat Murat Ozcan, Cemre Sazak, Ezgi Erkılıç, SELMA FIRAT

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Genel Hastane KBB KLİNİĞİ

 

Genel KBB Birinci

SS-026 Ratlarda Kritik Boyutlu Mandibula Korpus Defektinde Bor Katkılı Nano Hidroksiapatit Biyokompositlerin Kemik Rejenerasyonu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi          

 • Berat Baturay Demirkıran, Zeynep Deniz Sahin Inan, Rasim Hamutoglu, Kerim Emre Öksüz, Zekiye Hasbek, Emine Elif Altuntaş                                                                            

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak KBB AD    

Otoloji- Nörootoloji Konulu Bildiri Ödülleri

Otoloji Üçüncü

SS-066 İdiopatik Ani İşitme Kaybı Olan Hastalarda İntratimpanik Steroid Enjeksiyonuna İlave Edilen Prf’nin İşitmeye Katkısı                 

 • BEKİR AYDIN, Hasan TANRIVERDİ O, Tayfun Kirazlı, İsa Kaya, Nurullah Serdar Akyildiz       

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

 

Otoloji İkinci

SS-053 Manyetik rezonans görüntüleme kontrast maddesi gadoterik asidin ratlarda ototoksisitesinin araştırılması                            

 • Osman Cerlet, Kemal Keseroğlu, Ünsal Han, Sibel Alicura Tokgöz, Melih Can Öner, Güleser Saylam

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Otoloji Birinci

SS-051 Serolojik Prestin Düzeylerinin Yenidoğanlarda Sensorinöral İşitme Kaybinin Erken Tanisi İçin Bir Ön Biyobelirteç Olarak Değerlendirilmesi             

 • Nagehan Gümüşel Bulut, Cem Uzun, Erdoğan Bulut, Metin Budak, Özlem Bahriye Konukseven

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD

Rinoloji Konulu Bildiri Ödülleri

Rinoloji Üçüncü

SS-077 Nazal septal perforasyon onarımında trombositten zengin fibrin ve polipropilen mesh kullanımı

 • Bülent Ulusoy, Serdar Uğras, Vedat Uslu, Çağdaş Elsürer, Muslu Kazım Körez       

Selçuk Tıp KBB Anabilim Dalı      

 

Rinoloji İkinci

SS-085 Gümüş Nanopartiküllerin Nazal Tamponlar ile Antibakteriyel Etkinliğini ve Absorbsiyonunu Değerlendirme: Cinnamon Enkapsulasyon Yaklaşımı                       

 • Mehmet Akif Dündar, Mitat Arıcıgil, Miyase Orhan, Metin Doğan, Hamdi Arbağ, Fakih Cihat Eravcı, Ahmet Avcı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak KBB AD

 

Rinoloji Birinci

SS-083 Antik Dönem Anadolu Toplumlarıyla Günümüz Paranazal Sinüs Hacimleri Ve Olfaktör Yarık Genişliğinin Karşılaştırılması

 • Levent Yücel, Salih Cengiz Meral, Bülent Satar, Fateme Azizi, Çilem Sönmez Sözer, Zafer Ünsal Coşkun, Ayla Sevim Erol, Timur Gültekin

SBÜ Ankara Gülhane Tıp Fak KBB AD 

Baş Boyun Konulu Bildiri Ödülleri

Baş Boyun Üçüncü

SS-015 Servikal Sensitif Sinirlerin Trapez Kası Motor İnnervasyonuna Katkısının İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu İle Değerlendirilmesi            

 • Enver Can Öncül, Ersoy Doğan, Aslı Çakır Çetin, Aybüke Cansu Kalkan, Seher Özyürek, Arzu Genç, Ahmet Omer Ikiz          

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kbb Anabilim Dalı

 

Baş Boyun İkinci

SS-036 Tavşan Vokal Kordunda Hyalüronik Asit, Polilaktikkoglikolik Asit/Pluronik F127 ve Polilaktikkoglikolik Asit/Pluronik F127-Fibroblastik Büyüme Faktörü Bileşiminin Doku Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması           

 • Tuğba Dilan Yılmaz Çelik, Melek Kezban Gürbüz, Mehmet Özgür Pınarbaşlı, Ercan Kaya, Mustafa Fuat Açıkalın, Nazlı Sena Şeker, Sedat Ünal                                           

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak KBB AD              

 

Baş Boyun Birinci

SS-042  3D Larenks simulatörünün larengeal çatı cerrahilerinde kullanımı             

 • Farıda Gojayeva, Necati Enver

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD