44. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş boyun Cerrahisi Kapsamında Haber Temsilcileri Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk KBB Haber Temsilcileri toplantısı 44. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi kapsamında  gerçekleştirildi. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldı.