2024-2025 Dönemi KBB Okulları Başvuruları Başlamıştır !

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği bünyesinde yer alan Kulak Burun Boğaz Okulları 2024-2025 eğitim dönemi için öğrencilerini kabul etmeye hazırdır. Bu çerçevede,

  • Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu’na 15 öğrenci
  • Laringoloji ve Foniatri Okulu’na 15 öğrenci
  • Otoloji ve Nörotoloji Okulu’na 15 öğrenci
  • Rinoloji-Rinoplasti-Alerji ve Uyku Okulu’na 15 öğrenci
  • Yüz Plastik Cerrahisi Okulu’na 15 öğrenci kabul edilecektir.

Okullara başvuruda bulunacak adayların okullardan sadece birine öğrenci olarak kabul edilmeleri söz konusu olacaktır. Okullara kabul edilen öğrencilerin yüzyüze eğitim, klinik ziyaretler ve kadavra diseksiyon eğitimi sırasında yapacakları tüm giderler (kadavra diseksiyon kurs kaydı, konaklama, ulaşım vs) öğrenci tarafından karşılanacaktır. Okullara kabul edilen ögrenciler okul kaydı için 10.000 TL katilim payı ödemeleri gerekmektedir. Türk KBB-BBC Derneği  katılım payları için Rinoloji-Rinoplasti-Alerji ve Uyku Okulu öğrencilerine  % 50, Otoloji Nörootoloji Okulu öğrencilerine %75 , Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu ile Laringoloji ve Foniatri Okulu öğrencilerine %100 oranında destek verecektir. Kadavra Diseksiyon kursuna katılmak isteyenlerin kayıt ücretleri ayrıca açıklanacaktır.

Öğrencilerin 23-27 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 45. Türk Ulusal KBB-BBC kongresine kayıt yaptırarak ilk gününde yer alan okullar bünyesindeki eğitimlere katılmaları da zorunludur.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Formda beyan edilen bilgiler okula kabul edilen öğrenciler tarafından belgelenmek zorundadır.

Adı-Soyadı

 

Uzmanlık Tarihi

 

Uzmanlık aldığı Kurum

 

Halen Çalıştığı Kurum

 

Mezun olduğu Tıp Fakültesi

 

Mezuniyet Yılı

 

İlk tercih edilen Okul

 

İkinci tercih edilen Okul

 

Ulusal KBB Kongre Kaydı

 

Kurum izni alınıp alınamayacağı

 

Yeterlik Belgesi (Yılı, puanı, başarı sıralaması

 

Avrupa Board Belgesi

 

Daha önce mezun olduğu KBB Okulu

Var (Okul adı /yılı)

Yok

Daha önce tamamlayamadığı KBB Okul

Var (Okul adı/yılı)

Yok

Daha önce herhangi bir KBB Okuluna kabul edilmemiş başvuru

Var (Okul adı/yılı)

Yok

Telefon

 

Mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okullara başvuru öncesi dikkat edilmesi gerekenler:

  1. 1. tercih ve 2. tercih olarak iki farklı okula başvuru yapılabilecektir. İlk tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar ikinci tercihlerine yerleştirilmeleri açısından değerlendirileceklerdir. Bir aday aynı eğitim dönemi için en fazla bir okula öğrenci olarak kabul edilecektir.
     
  2. Geçtiğimiz yıllarda bir KBB Okulu’na kabul edilmiş olmasına rağmen “mazeretsiz” olarak eğitime devam etmeyen ve çalıştıkları kurum amirlerinden KBB Okullarına katılmak için onay almamış veya bunu belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.KBB Okullarına başvuruda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın ilgili formu doldurarak, başvurularını e-posta ile [email protected] adresine 25 Eylül saat 24:00’a kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular ilgili KBB Okul yönetimleri tarafından incelenerek 2024-2025 eğitim dönemi için KBB Okulları’na kabul edilecek öğrenciler duyurulacaktır.

Bilgilerinize ve gereğini arz olunur.


 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. H.Sema Başak (KBB Okulları Başkanı)

Prof. Dr. Babür Küçük (KBB Okulları Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Metin Yılmaz (KBB Okulları Başkan Yardımcısı)