Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2019 - 2020 Dönemi İlk Eğitim Toplantısı Başladı

Yüz Plastik Cerrahi Okulu Başkanı Prof. Dr. Can Alper Çağıcı ve KBB Okulları Başkanı Prof. Dr. İsmail Topçu’nun açılış konuşmalarını takiben Dr. Özcan Çakmak, Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, Dr. Tamer Erdem, Dr. Ahmet Altıntaş, Dr. Tülay Habeşoğlu, Dr. Ozan Seymen Sezen, Dr. İbrahim Ercan ve Dr. Yaşar Çokkeser tarafından  yüz gençleştirme cerrahileri, mentoplasti ve otoplasti konularında teorik bilgiler verildi.
İkinci gün kadavra diseksiyonu gerçekleştirildi. Master diseksiyonu takiben teorik bilgileri verilmiş olan tüm yüz gençleştirme işlemlerini eğitmenler nezaretinde katılımcılar tarafından gerçekleştirdi.
Kadavra diseksiyonu eğitmenleri: Dr. Can Alper Çağıcı, Dr. Yaşar Çokkeser, Dr. Tamer Erdem, Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, Dr. Tülay Erdem Habeşoğlu, Dr. Ozan Seymen Sezen, Dr. İbrahim Ercan ve Dr. Ahmet Altıntaş.