Uludağ KBB 2022 Günleri Otorinolarengoloji'nin Çakraları : Tiroid İnsidentaloma