Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu 42. Seçimli Genel Kurul Yönetimi Seçimleri Gerçekleştirildi

TTB UDEK'İN 42. Seçimli Genel Kurulunda Yönetime seçilen UDEK Yönetim Kurulu, 09.01.2022 tarihinde gerçekleştirdiği ilk toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde  gerçekleştirilmiştir.

Yeni Yönetim Kurulu'nu ve Başkanlığa seçilen Sayın Prof. Dr. Mehmet Umut Akyol'u  tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.


Prof. Dr. Tayfun Kirazlı 
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı

 

Görev Dağılımı

Mehmet Umut Akyol (Başkan)

Orhan Odabaşı (2.Başkan)

Funda Barlık (Genel Sekreter)

Gülriz Erişgen (Muhasip Üye)

Alper Döventaş (Üye)

Filiz Ak (Üye)

Serkan Yılmaz (Üye)

İrem Yıldız (Üye)

Elif Şen (Üye)