Rinoloji-Rinoplasti-Alerji ve Uyku Okulu 2020-2021 Dönemi Eğitici Daveti

Çok Değerli Hocalarım;

Rinoloji-Rinoplasti-Alerji ve Uyku Okulu 2020-2021 Dönemi Eğitim Programı hazırlıklarımız devam etmektedir. Olağanüstü koşulların sürdüğü bu dönemde yüz yüze eğitim, yerini KBB Okulları sayfalarında bulunan eğitim videolarının izlenmesi ve çevrimiçi interaktif eğitim saatlerinin  uygulanmasına bırakmıştır. Okul yönetimi olarak 2020-2021 Dönemi Eğitim Programı aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır. Buna göre hem eğitim videolarının zenginleştirilmesi için hem de  aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak olan interaktif çevrimiçi eğitimlere olgu sunumları ile katkı verecek eğiticilere gereksinim vardır. Katkı vermeyi kabul eden eğiticilerimize teknik destek sağlanacaktır.

 Eğiticilerimizin "KBB Okulları Başkanı, Alt Branş Okul Başkanları ve Alt Branş Okul Eğitici Kriterleri Madde 12" de yer alan "a ) En az 5 yıl Üniversite veya Eğitim Hastanesi’nde eğitici olarak çalışmış veya çalışıyor olmak veya akademik (profesör, doçent) unvanı bulunmak. b) Geçerli KBB yeterlik veya ABD /Avrupa Yeterlik belgesi sahibi olmak" koşullarını sağlaması gerekmektedir. Aşağıda ayrıntıları paylaşılan programa katkı vermeniz bizleri güçlendirecektir. Yanıtlarınızın 10 gün içinde aşağıdaki sorular işaretlenerek, verilen e-posta adresinden Okul Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Ömer Karakoç’a gönderilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla
Rinoloji-Rinoplasti-Alerji ve Uyku Okulu Adına

Başkan
Prof. Dr. Sema Başak

Başkan Yardımcıları
Doç. Dr. Şenol Çomoğlu
Doç. Dr. Ömer Karakoç