Perşembe Buluşmaları: Teoriden Pratiğe Vestibüler Hastalıklar, Denge Bozukluklarında Öyküden Tanıya