1.Ulusal CDS Tıpta Kariyer ve Bilimsel Araştırmalar Zirvesi

                   

 

1.ULUSAL CDS TIPTA KARİYER ve BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ZİRVESİ'nin amacı ülkemizin dört bir yanından gelen tıp öğrencilerini değerli isimlerle buluşturarak onların ufkunu genişletmek, gelecekte mesleklerini başarılı bir şekilde ifa etmelerine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda kanıta dayalı tıp eğitimi ve PubMed eğitimi verilecek, çeşitli vaka ve makale sunumları yapılacak, yurtdışında staj imkanları ve uzmanlık şartları gibi konularda tıp öğrencileri bilgilendirilecektir.