Bildiri Ödülleri Açıklandı !!!

OTOLOJİ – NÖROOTOLOJİ

1.    [SB-143]

Yaşa Bağlı İşitme Kaybının Önlenmesi ve Tedavisinde Resveratrolün Etkinliği


Togay Müderris1, Atiye Seda Yar Sağlam2, Döndü Ünsal1, Selçuk Mülazımoğlu3, Ergün Sevil4, Handan Kayhan2
1Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD, Ankara
3Dr. Sami Ulus Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Ankara
4Karaman Devlet Hastanesi, Karaman

 

2.    [SB-145]

Dinamik vestibüler sistem analiz algoritması geliştirilmesi


Eyyup Kara1, Ahmet Ataş1, Serhat İkizoğlu2, Kaan Şahin2, Tunay Çakar2, Seddam Haydarov2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi, KBB/Odyoloji Bölümü
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

 

3.    [SB-140]

Timpanosklerotik Plak ve Kolesteatom Mikrobiyotası: Metagenomiks Analiz


M. Tayyar Kalcıoğlu1, Dilek Güldemir2, Özlem Ünaldı2Oğuz Kadir Eğilmez1, Bekir Çelebi2, Rıza Durmaz3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz-Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

 

BAŞ – BOYUN, FONİYATRİ, LARİNGOLOJİ

1.    [SB-159]

Oral Kavite Kanserinde Lazer Uyarılmalı Karbon Nanotüp Nanoşerit-Sisplatin Nano-İlacın Kemo-Fototermal Etkinliğinin Araştırılması


Görkem Eski̇i̇zmi̇r1, Yasemin Baski̇n2, Şeniz İnanç3, Sefa Duman4, Gizem Çali̇başi̇ Koçal2, Kerim Yapi̇ci̇5
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Temel Onkoloji Anabilim Dalı, İZMİR
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İZMİR
4Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enerji Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı, SİVAS
5Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Temel İşlemler Ve Termodinamik Anabilim Dalı, ISPARTA

 

2.    [SB-132]

Sulindak’ın farinks ve larinks kanser hücrelerinde hücre canlılığı ve hücre siklusu üzerindeki etkileri


Fatih Ağdaş1, Aylin Eryılmaz1, Kemal Ergin2, Esra Gökmen2
1Adnan Menderes Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Aydın

 

3.    [SB-158]

Larenks kanserlerinde tümör marker olarak hyaluronik asit ve hyaluronidaz-1 düzeylerinin araştırılması


Hakkı Caner İnan1, Haydar Murat Yener1, Ayşe Nur Buyru2, Asuman Çelebi2, Mehmet Yılmaz1, Nil Çomunoğlu3
1İstanbul 0niversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul 0niversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul 0niversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

 

RİNOLOJİ – ALERJİ

1.    [SB-123]

Nazal Polipozisli Hastalarda AOPP VE SOD Doku Düzeylerinin Değerlendirilmesi


Mehmet Ekrem Zorlu1, K. Kemal Uygur1, Niyazi Samet Yılmaz2, Özlem Özbaş Demirel3, Utku Aydil1, Yusuf Kızıl1, Sabri Uslu1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
3Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, Ankara

 

2.    [SB-118]

Septoplasti tekniklerinin nazal septum mukozası üzerindeki histopatolojik etkileri: Deneysel çalışma


Semih Özdemir1, Hatice Çelik1, Ceyhun Cengiz1, Naciye Dilara Zeybek2, Elham Bahador2, Necmi Aslan1
1SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
2Hacettepe Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim dalı

 

3.    [SB-121]

İnverted Papillom Nüksü İçin Potansiyel Anatomik Lokalizasyon: Supraorbital Reses


Şenol Çomoğlu, Bayram Şahin, Meltem Bozacı, Saim Pamuk, Meryem Nesil Keleş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, KBB & Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul.

 

 

POSTER

1.     ÖDÜLE LAYIK ÇALIŞMA BULUNAMADI

 

2.     [PB-07]

Adenotonsillektomi Cerrahi Beceri Cetveli (AdenoTonsil-CBC) Türkçe Uyarlama Çalışması


Cüneyt Orhan Kara1, Erdem Mengi1, Funda Tümkaya1, Fazıl Necdet Ardıç1, Hande Şenol2
1Pamukkale Üniversitesi, KBB Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Pamukkale Üniversitesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, İstanbul

 

3.     [PB-08]

Google Akademik H-indeksine göre Türkiye’deki Kulak Burun Boğaz uzmanlarının akademik üretkenliklerinin değerlendirilmesi


M. Tayyar Kalcioglu1, Yavuz İleri2, Osman İlkay Özdamar1Utku Yılmaz1, Muhammet Tekin1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz-Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul