All In One Rhinoplasty

Değerli meslektaşlarım;

Rinoplasti her gün hem cerrahi teknik, hem de felsefe açısından değişen ve gelişen bir ameliyattır. Her gün yeni bir teknik veya eski bir tekniğin modifikasyonunun yeni bir ismi ile karşılaşıyoruz. Bazen kafaları karıştırsa da bir çoğunun farklı ellerde, farklı yararlar sağlayan teknikler olduğu aşikardır.

Son yıllarda dünya rinoplasti camiasının en çok konuştuğu konu;

• Piezo ultrasonik aletlerin ve power enstrümanların rinoplastiye adaptasyonu

• Dorsum prezervasyonu ile push down ve modifikasyonları

İşte burdan yola çıkarak Rinoplasti ile ilgili olan her meslektaşımın cerrahi dağarcığında bulunması gereken bu iki inovatif rinoplasti tekniği ile ilgili farklı bir konsept içeren bir toplantı ile karşınıza çıkıyoruz.

Toplantıda; ilk iki gün “2 Cerrah” kendi yöntemleri ile “4 Canlı Cerrahi” yapacak, katılımcılardan seçeceğimiz “6 Cerrah” ise ameliyatlar yapılırken;  yapılan tekniklerle ilgili notlar alacak. Toplantının son günü bu notlar moderatöre iletecek ve iki cerraha sorular yöneltilecek. Her iki cerrahın bu tekniklerle ilgili video gösterimleri olacaktır.

Bu toplantıdaki canlı cerrahiler:

Dr. Emre İlhan, 2 Adet Piezo Ultrasonik Power Rinoplasti Açık Teknik”

Dr. Teoman Doğan, 2 Adet “Dorsum Prezervasyonu (Push down-Let down) Rinoplasti Kapalı Teknik” tarafından yapılacaktır.

Bu yüzden toplantının ismini, All In One Rhinoplasty koyduk. Yani içinde her şeyi bulabileceğiniz, popüler her tekniği izleyebileceğiniz bir toplantı planladık.

Hepinizi 12-14 Ocak 2018’de bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

Dr. Emre İLHAN                                                                                         Dr. Teoman Doğan

 

 

www.allinonerhinoplasty.org