Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Kadavra Diseksiyonu Ardından

TKBBCD BAŞ BOYUN VE TİROİD CERRAHİSİ OKULU KADAVRA DİSEKSİYONU ARDINDAN,
 
TKBBCD Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Eğitim programı,  11 Aralık 2014’de teorik derslerin  ardından 12 Aralık’ta Hacettepe Üniversitesi  Anatomi  Anabilim Dalı’nda Kadavra diseksiyonu ile  devam etti. Kadavra diseksiyonu, Prof. Dr. Ahmet Köybaşıoğlu, Prof. Dr. İrfan Yorulmaz, Prof. Dr. Günter Hafız, Prof. Dr. Ahmet Ömer  İkiz, Doç. Dr. Serdar Karahatay, Doç. Dr. Güleser Saylam, Doç. Dr. Kürşat Gökcan, Doç. Dr. Görkem Eskiizmir, Doç. Dr. Utku Aydil, Doç. Dr. Nilda Süslü ve Doç. Dr. Samet  Özlügedik’in  eğitmenliğinde gerçekleştirildi. Tüm okul öğrenciler parotidektomi, submandibuler gland ekstirpasyonu, boyun diseksiyonu, parsiyel ve total larinjektomiler eğitmenlerin gözetiminde okul öğrencileri tarafından yapıldı. Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi okulunun eğitim programı yarın yapılacak olan teorik derslerle devam edecektir.
 
Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu Başkanı
 
Prof. Dr. Ahmet Ömer İkiz