38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Ödülleri Açıklandı

GENEL

1. [SB-002] 5-18 Yaş Grubunda Yutmanın Elektrofizyolojik İncelenmesi


Mustafa Şahin1, Nefati Kıylıoğlu2, İbrahim Aydoğdu3, Murat Pehlivan4
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Aydın
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD, İzmir
 

2. [SB-005] Östaki Tüp Disfonksiyonu Ölçeği-7’nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği


Erdoğan Özgür1, Cem Bilgen2, Beyhan Cengiz Özyurt3
1Nazilli Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Aydın
2Ege Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Manisa

 

3. [SB-003] Pediatrik popülasyonda frontal ve sfenoid sinüs ostiumlarının bilgisayarlı tomografi analizi


Çiğdem Kalaycık Ertugay1, Ela Araz Server1, Yeşim Karagöz2, Özgür Yiğit1, Ahmet Volkan Sunter1, Ahmet Görkem Yasak1
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği

 

BAŞ-BOYUN/LARENGOLOJİ

1. [SB-020] Vokal Kord Hasarında İntrakordalEstradiol ve Deksametazon Enjeksiyonunun Yara İyileşmesi Üzerine Etkileri


Muhammet Yi̇ldi̇z1, Özgür Yiğit2, Ahmet Volkan Sünter2, Deniz Tuna Edizer3, Nevra Dursun4, Oğuzhan Okcu4
1Gümüşhane Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Gümüşhane
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
4İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

 

2. [SB-016] Çörek Otu Yağının Sıçan Majör Tükürük Bezlerinde Ve Kan Parametrelerinde Radyoprotektif Etkileri


Mustafa Salih Canpolat1, Ayşe Aslı Şahin Yılmaz1, Çağatay Oysu1, Eray Metin Güler2, Şahbettin Selek2, Ali Hikmet Eriş3, Alpaslan Mayadağlı3, Olgu Enes Tok4, Mukaddes Eşrefoğlu4
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Kulak Burun Boğaz Kliniği,İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İstanbul
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi TIp Fakültesi Hastanesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı,İstanbul

 

3. [SB-031] AdenoidHipertrofisinin Boyutu ile Sesin Akustik Parametreleri Arasındaki İlişki


Erhan Demirhan1Dilara Tütüncü1, Cemil Yılmaz2, İlker Burak Arslan1, İbrahim Çukurova1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir
2Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Eskişehir

 

OTOLOJİ/NÖROTOLOJİ

1. [SB-012] Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etiyolojisinde Curcuma Longa (Curcumin)’in Etkisinin Araştırılması


Hande Evin1, Serpil Mungan Durankaya1, Yüksel Olgun2, Safiye Aktaş3, Selhan Gürkan1, Zekiye Altun3, Enis Alpin Güneri2, Hülya Ellidokuz3, Osman Yılmaz4, Günay Kırkım1
1KBB Hastalıkları Anabilim Dalı-İşitme-Konuşma-Denge Ünitesi
2KBB Anabilim Dalı
3Onkoloji Enstitüsü-Temel Onkoloji Anabilim Dalı
4Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı
 

2. [SB-014] Cisplatin'in Oluşturduğu Ototoksisite Üzerine Cortexin'in Koruyucu Etkisi


Orkun Eroğlu1, Turgut Karlıdağ1, Tuncay Kuloğlu2, Erol Keleş1, İrfan Kaygusuz1, Şinasi Yalçın1
1Fırat Üniversitesi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

 

3. [SB-017] Orta Kulak Cerrahisinde Kullanılan MESNA (sodyum-2-merkaptoetanosülfonat)’nınFasiyal Sinir Fonksiyonlarına Etkisinin Elektrofizyolojik ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi


Oğuz Kadir Eğilmez1, Numan Kökten2, Mustafa Baran3, M. Tayyar Kalcıoğlu2, A. Işın Doğan Ekici4, Muhammet Tekin2, Ramazan Kozan3
1KBB Kliniği, Malkara Devlet Hastanesi, Tekirdağ
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, KBB Ana Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fizyoloji Ana bilim Dalı, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

 

RİNOLOJİ

1. [SB-006] Deneysel Alerjik Rinit Hayvan Modelinde Siklosporin Nazal Spreyin Etkinliğinin Değerlendirilmesi


Erol Şentürk1, Yavuz Selim Yıldırım1, Remzi Doğan1, Eray Metin Güler2, Mehmet Şerif Aydın3, Orhan Özturan1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, KBB Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
 

2. [SB-009] Farelerdeki anosmi modelinde Platelet-Rich-Plasma'nın tedavideki etkinliği


Ahmet Görkem Yasak1, Özgür Yiğit1, Ela Araz Server1, Sevgi Durna Daştan2
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,KBBKliniği,İstanbul
2Cumhuriyet Üniversitesi,VeterinerFakültesi,Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı,Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü,Sivas

 

 

3. [SB-018] Tavşanlarda Oluşturulan Epistaksis Modelinde Nazal Sprey OksitosininEpistaksis Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi


Ozan Fındık1, Murat Sarı2, Emine Demir1, Ali Yaman3, Adem Binnetoğlu2, Ali Cemal Yumuşakhuylu2, Tekin Bağlam2, Çağlar Batman2
1Ağrı Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ağrı
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim dalı
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim dalı

 

 

POSTER BİLDİRİLER

 

Ödül alan posterler

1. SEÇİLEN ÇALIŞMA

Endoskopik Timpanoplastide Endoskop Isısının Koklear Etkisinin Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi


İsa Kaya1, Göksel Turhal2, Arın Öztürk1, Sercan Göde1, Cem Bilgen1, Tayfun Kirazlı1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
2İzmir Selçuk Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

 

 

2. SEÇİLEN ÇALIŞMA

 

Alt Konka Hipertrofisi Tedavisinde Radyofrekans Termal Ablasyon ve Mikrodebrider Submukozal Rezeksiyon Tekniklerinin Manyetik Rezonans Görüntüleme, Rinomanometri ve Vizüel Analog Skala ile Karşılaştırılması


Zuhal Gül1, Çağatay Han Ulku1, Demet Kıreşi2
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Konya

 

3. SEÇİLEN ÇALIŞMA

Glottik geometrinin solunum üzerine etkisi: Konjenital glottik web vakasında 3 boyutlu değişken sayısal solunum simülasyonu


Mustafa Kürşat Gökcan1Levent Yücel1, Erkan Günaydınoğlu2, Dilek Funda Kurtuluş3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara
2Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Uçuş Eğitimi Bölümü, Ankara
3Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölümü, Ankara